تولیدات
سنسورهای القایی
سنسورهای خازنی
سنسورهای نوری
سنسورهای مغناطیسی
سنسورهای کنترل سطح
سنسورهای کد رنگ
اسپید مانیتور
منابع تغذیه
سنسور فلز داغ
سنسور دوبله گیر
سنسورهای نخ
شفت انکودر
شبکه های حسگر بی سیم
سنسور چگالی دود و غبار