انتخاب کنید

سنسورهای القایی DC سه سیمه PNP

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-302-CP-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-302-CP-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-302-OP-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNO10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-302-OP-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNO10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-303-CP-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-303-CP-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-303-OP-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNO10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-303-OP-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNO10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-304-CP-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-304-CP-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-304-CP-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmPNP TRANSISTORNC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-304-CP-R12-VREC. 12X40X25 PA or PP4 mmPNP TRANSISTORNC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-304-OP-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNO10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-304-OP-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNO10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-304-OP-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmPNP TRANSISTORNO10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-304-OP-R12-VREC. 12X40X25 PA or PP4 mmPNP TRANSISTORNO10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-305-CP-14M14X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-305-CP-14-VM14X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-305-CP-18M18X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-305-CP-18-VM18X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند