نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای مغناطیسی

#کد محصولنوع بدنهنوع طبقه خروجیعملکرد خروجی
1MPS-210-C-12M12X1Ni PLATED BrassREED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
2MPS-210-C-18M18X1Ni PLATED BrassREED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
3MPS-210-C-R10REC. 10X20X40 PA or PPREED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
4MPS-210-O-12M12X1Ni PLATED BrassREED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
5MPS-210-O-18M18X1Ni PLATED BrassREED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
6MPS-210-O-R10REC. 10X20X40 PA or PPREED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
7MPS-210-C-12-S4M12X1Ni PLATED BrassREED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
8MPS-210-C-18-S4M18X1Ni PLATED BrassREED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
9MPS-210-O-12-S4M12X1Ni PLATED BrassREED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
10MPS-210-O-18-S4M18X1Ni PLATED BrassREED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
11MPS-310-CN-12M12X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
12MPS-310-CN-18M18X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
13MPS-310-CN-R10REC. 10X17X40 PA or PPNPN REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
14MPS-310-CP-12M12X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
15MPS-310-CP-18M18X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
16MPS-310-CP-R10REC. 10X17X40 PA or PPPNP REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
17MPS-310-ON-12M12X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
18MPS-310-ON-18M18X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
19MPS-310-ON-R10REC. 10X17X40 PA or PPNPN REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
20MPS-310-OP-12M12X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند