انتخاب کنید

سنسورهای دوسیمه نامور کابلی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامیحالت نصب
1IPS-202-Nm-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-203-Nm-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-204-Nm-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-205-Nm-14M14X1Ni PLATED Brass5 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-205-Nm-18M18X1Ni PLATED Brass5 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-208-Nm-18M18X1Ni PLATED Brass8 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-208-Nm-22M22X1.5Ni PLATED Brass8 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-210-Nm-22M22X1.5Ni PLATED Brass10 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-210-Nm-30M30X1.5Ni PLATED Brass10 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-215-Nm-30M30X1.5Ni PLATED Brass15 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-215-Nm-34M34X1.5Ni PLATED Brass15 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-220-Nm-34M34X1.5Ni PLATED Brass20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-220-Nm-40M40X1.5Ni PLATED Brass20 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-204-Nm-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-205-Nm-R10REC. 10X50X25 PA or PP5 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-210-Nm-R30REC. 30X30X52 PA or PP10 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-220-Nm-R40REC. 40X40X113 PA or PP20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-245-Nm-R80REC. 80X80X40 PA or PP45 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-220-NM-SR40SWIVEL REC. 40X40X113 PA20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند