انتخاب کنید

سنسورهای دوسیمه نامور سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامیحالت نصب
1IPS-202-NM-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-204-NM-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-203-NM-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-205-NM-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-205-NM-18-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-208-NM-18-S4M18X1Ni PLATED Brass8 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-208-NM-22-S4M22X1.5Ni PLATED Brass8 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-210-NM-22-S4M22X1.5Ni PLATED Brass10 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-210-NM-30-S4M30X1.5Ni PLATED Brass10 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-215-NM-30-S4M30X1.5Ni PLATED Brass15 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-215-NM-34-S4M34X1.5Ni PLATED Brass15 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-220-NM-34-S4M34X1.5Ni PLATED Brass20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-220-NM-40-S4M40X1.5Ni PLATED Brass20 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند