انتخاب کنید

سنسورهای اسپیدپیک آپ

#کد محصولنوع بدنهتعداد سیمنوع طبقه خروجی
1IPS-201-S-12M12STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
2IPS-201-S-14M14STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
3IPS-201-S-18M18STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
4IPS-301-SA-12-NM12STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
5IPS-301-SA-14-NM14STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
6IPS-301-SA-18-NM18STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
7IPS-301-SA-12-PM12STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
8IPS-301-SA-14-PM14STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
9IPS-301-SA-18-PM18STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
10IPS-201-SA-12-S4M12STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
11IPS-201-SA-14-S4M14STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
12IPS-201-SA-18-S4M18STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
13IPS-301-SA-12-N-S4M12STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
14IPS-301-SA-14-N-S4M14STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
15IPS-301-SA-18-N-S4M18STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
16IPS-301-SA-12-P-S4M12STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
17IPS-301-SA-14-P-S4M14STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
18IPS-301-SA-18-P-S4M18STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند