انتخاب کنید

سنسورهای القایی دو سیمه DC کابلی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-202-CD-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-202-CD-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-202-OD-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-202-OD-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmTRANSISTORNO10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-203-CD-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-203-CD-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-203-OD-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-203-OD-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmTRANSISTORNO10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-204-CD-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-204-CD-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-204-CD-P12-V12mm dia. PA or PP4 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-204-CD-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-204-CD-R12-VREC. 12X40X25 PA or PP4 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-204-OD-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-204-OD-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmTRANSISTORNO10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-204-OD-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-204-OD-R12-VREC. 12X40X25 PA or PP4 mmTRANSISTORNO10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-205-CD-14M14X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-205-CD-14-VM14X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-205-CD-18M18X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند