انتخاب کنید

سنسورهای نوری یکطرفه سوکتی

#کد محصولنوع بدنهنوع طبقه خروجیعملکرد خروجیفاصله نامیمحدوده ولتاژ
1OPS-320-CN-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
2OPS-320-CP-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
3OPS-320-ON-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
4OPS-320-OP-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
5OPS-340-CN-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC40 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
6OPS-340-CP-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC40 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
7OPS-340-ON-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO40 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
8OPS-340-OP-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO40 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
9OPS-350-CN-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
10OPS-350-CP-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
11OPS-350-ON-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
12OPS-350-OP-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
13OPS-420-P-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO+NC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
14OPS-440-P-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO+NC40 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
15OPS-450-P-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO+NC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
16OPS-420-N-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO+NC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
17OPS-440-N-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO+NC40 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
18OPS-450-N-18-DF-S4M18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO+NC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
19OPS-320-CN-P18-DF-S4M18X1 PBTNPN TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
20OPS-320-CP-P18-DF-S4M18X1 PBTPNP TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند