انتخاب کنید

سنسورهای اسپیدپیک آپ سوکتی

#کد محصولنوع بدنهتعداد سیمنوع طبقه خروجی
1IPS-201-SA-12-S4M12STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
2IPS-201-SA-14-S4M14STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
3IPS-201-SA-18-S4M18STAINLESS STEEL 3042مشاهدهدانلود PDF
4IPS-301-SA-12-N-S4M12STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
5IPS-301-SA-14-N-S4M14STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
6IPS-301-SA-18-N-S4M18STAINLESS STEEL 3043NPN TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
7IPS-301-SA-12-P-S4M12STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
8IPS-301-SA-14-P-S4M14STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF
9IPS-301-SA-18-P-S4M18STAINLESS STEEL 3043PNP TRANSISTORمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند