انتخاب کنید

سنسورهای القایی چهار سیمه NPN سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-402-N-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-402-N-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-403-N-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-403-N-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-404-N-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-404-N-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-405-N-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-405-N-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-405-N-18-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-405-N-18-V-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-408-N-18-S4M18X1Ni PLATED Brass8 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-408-N-18-V-S4M18X1Ni PLATED Brass8 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-408-N-22-S4M22X1.5Ni PLATED Brass8 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-408-N-22-V-S4M22X1.5Ni PLATED Brass8 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-410-N-22-S4M22X1.5Ni PLATED Brass10 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-410-N-22-V-S4M22X1.5Ni PLATED Brass10 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-410-N-30-S4M30X1.5Ni PLATED Brass10 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-410-N-30-V-S4M30X1.5Ni PLATED Brass10 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-410-N-P22-S422mm dia. PA or PP10 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-410-N-P22-V-S422mm dia. PA or PP10 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند