نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای القایی حرارات بالا

#کد محصولنوع بدنهتعداد سیمفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحالت نصب
1IPS-202-CA-12-HTM12X1Ni PLATED Brass22 mmTHYRISTORNC90-250VACflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-202-CD-12-HTM12X1Ni PLATED Brass22 mmTRANSISTORNC10-30VDCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-202-OA-12-HTM12X1Ni PLATED Brass22 mmTHYRISTORNO90-250VACflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-202-OD-12-HTM12X1Ni PLATED Brass22 mmTRANSISTORNO10-30VDCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-203-CA-14-HTM14X1Ni PLATED Brass23 mmTHYRISTORNC90-250VACflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-203-CD-14-HTM14X1Ni PLATED Brass23 mmTRANSISTORNC10-30VDCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-203-OA-14-HTM14X1Ni PLATED Brass23 mmTHYRISTORNO90-250VACflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-203-OD-14-HTM14X1Ni PLATED Brass23 mmTRANSISTORNO10-30VDCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-204-CA-12-HTM12X1Ni PLATED Brass24 mmTHYRISTORNC90-250VACnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-204-CD-12-HTM12X1Ni PLATED Brass24 mmTRANSISTORNC10-30VDCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-204-OA-12-HTM12X1Ni PLATED Brass24 mmTHYRISTORNO90-250VACnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-204-OD-12-HTM12X1Ni PLATED Brass24 mmTRANSISTORNO10-30VDCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-205-CA-14-HTM14X1Ni PLATED Brass25 mmTHYRISTORNC90-250VACnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-205-CA-18-HTM18X1Ni PLATED Brass25 mmTHYRISTORNC90-250VACflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-205-CD-14-HTM14X1Ni PLATED Brass25 mmTRANSISTORNC10-30VDCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-205-CD-18-HTM18X1Ni PLATED Brass25 mmTRANSISTORNC10-30VDCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-205-OA-14-HTM14X1Ni PLATED Brass25 mmTHYRISTORNO90-250VACnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-205-OA-18-HTM18X1Ni PLATED Brass25 mmTHYRISTORNO90-250VACflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-205-OD-14-HTM14X1Ni PLATED Brass25 mmTRANSISTORNO10-30VDCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-205-OD-18-HTM18X1Ni PLATED Brass25 mmTRANSISTORNO10-30VDCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند