نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای نوری

#کد محصولنوع بدنهنوع طبقه خروجیعملکرد خروجیفاصله نامیمحدوده ولتاژ
1OPS-320-CN-P18-DFM18X1 PBTNPN TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
2OPS-320-CP-P18-DFM18X1 PBTPNP TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
3OPS-320-ON-P18-DFM18X1 PBTNPN TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
4OPS-320-OP-P18-DFM18X1 PBTPNP TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
5OPS-350-CN-30-DFM30X1.5 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
6OPS-350-CN-R50-DFREC. 50X75X30 PA or PPNPN TRANSISTORNC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
7OPS-350-CP-30-DFM30X1.5 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
8OPS-350-CP-R50-DFREC. 50X75X30 PA or PPPNP TRANSISTORNC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
9OPS-350-ON-30-DFM30X1.5 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
10OPS-350-ON-R50-DFREC. 50X75X30 PA or PPNPN TRANSISTORNO50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
11OPS-350-OP-30-DFM30X1.5 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
12OPS-350-OP-R50-DFREC. 50X75X30 PA or PPPNP TRANSISTORNO50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
13OPS-420-N-P18-DFM18X1 PBTNPN TRANSISTORNO+NC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
14OPS-420-P-P18-DFM18X1 PBTPNP TRANSISTORNO+NC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
15OPS-450-N-30-DFM30X1.5 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO+NC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
16OPS-450-P-30-DFM30X1.5 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO+NC50 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
17OPS-320-CN-18-DFM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
18OPS-320-CP-18-DFM18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
19OPS-320-ON-18-DFM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
20OPS-320-OP-18-DFM18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند