انتخاب کنید

سنسورهای خازنی دو سیمه AC سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیحالت نصب
1CPS-210-CA-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass10 mmTHYRISTORNCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2CPS-210-OA-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass10 mmTHYRISTORNOflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3CPS-220-CA-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass20 mmTHYRISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
4CPS-220-OA-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass20 mmTHYRISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند