انتخاب کنید

سنسورهای القایی چهار سیمه NPN کابلی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-402-N-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-402-N-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-403-N-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-403-N-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-404-N-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-404-N-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-404-N-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-404-N-R12-VREC. 12X40X25 PA or PP4 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-405-N-14M14X1Ni PLATED Brass5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-405-N-14-VM14X1Ni PLATED Brass5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-405-N-18M18X1Ni PLATED Brass5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-405-N-18-VM18X1Ni PLATED Brass5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-405-N-R10REC. 10X50X25 PA or PP5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-405-N-R10-VREC. 10X50X25 PA or PP5 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-408-N-18M18X1Ni PLATED Brass8 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-408-N-18-VM18X1Ni PLATED Brass8 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-408-N-22M22X1.5Ni PLATED Brass8 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-408-N-22-VM22X1.5Ni PLATED Brass8 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-410-N-22M22X1.5Ni PLATED Brass10 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-410-N-22-VM22X1.5Ni PLATED Brass10 mmNPN TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند