انتخاب کنید

سنسورهای القایی دو سیمه DC سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-202-CD-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-202-CD-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNC10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-202-OD-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNO10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-202-OD-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNO10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-203-CD-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-203-CD-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNC10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-203-OD-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNO10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-203-OD-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNO10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-204-CD-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNC10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-204-CD-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNC10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-204-OD-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNO10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-204-OD-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNO10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-205-CD-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-205-CD-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-205-CD-18-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-205-CD-18-VI-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-60VDC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-205-CD-18-V-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-205-OD-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmNO10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-205-OD-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmNO10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-205-OD-18-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNO10-30VDC120 mAمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند