انتخاب کنید

سنسورهای نوری یکطرفه با نور مرئی قرمز

#کد محصولنوع بدنهنوع طبقه خروجیعملکرد خروجیفاصله نامیمحدوده ولتاژ
1OPS-320-OP-P18-DF-VRM18X1 PBTPNP TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
2OPS-320-CP-P18-DF-VRM18X1 PBTPNP TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
3OPS-320-CN-P18-DF-VRM18X1 PBTNPN TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
4OPS-320-ON-P18-DF-VRM18X1 PBTNPN TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
5OPS-320-OP-18-DF-VRM18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
6OPS-320-ON-18-DF-VRM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
7OPS-320-CN-18-DF-VRM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
8OPS-320-CP-18-DF-VRM18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
9OPS-420-P-18-DF-VRM18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO+NC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
10OPS-420-N-18-DF-VRM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO+NC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
11OPS-420-N-P18-DF-VRM18X1 PBTNPN TRANSISTORNO+NC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
12OPS-420-P-P18-DF-VRM18X1 PBTPNP TRANSISTORNO+NC20 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند