نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای نوری دوطرفه کابلی(گیرنده)

#کد محصولنوع بدنهنوع طبقه خروجیعملکرد خروجیفاصله نامیمحدوده ولتاژ
1OPS-31000-ON-P18-TB-RCM18X1 PBTNPN TRANSISTORNO1000 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
2OPS-3300-CN-P18-TB-RCM18X1 PBTNPN TRANSISTORNC300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
3OPS-3300-CP-P18-TB-RCM18X1 PBTPNP TRANSISTORNC300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
4OPS-3300-ON-P18-TB-RCM18X1 PBTNPN TRANSISTORNO300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
5OPS-3300-OP-P18-TB-RCM18X1 PBTPNP TRANSISTORNO300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
6OPS-3600-ON-P18-TB-RCM18X1 PBTNPN TRANSISTORNO600 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
7OPS-3600-CN-P18-TB-RCM18X1 PBTNPN TRANSISTORNC600 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
8OPS-3600-OP-P18-TB-RCM18X1 PBTPNP TRANSISTORNO600 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
9OPS-32000-OP-P18-TB-RCM18X1 PBTPNP TRANSISTORNO2000 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
10OPS-31000-CN-P18-TB-RCM18X1 PBTNPN TRANSISTORNC1000 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
11OPS-31000-CP-P18-TB-RCM18X1 PBTPNP TRANSISTORNC1000 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
12OPS-31000-OP-P18-TB-RCM18X1 PBTPNP TRANSISTORNO1000 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
13OPS-32000-ON-P18-TB-RCM18X1 PBTNPN TRANSISTORNO2000 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
14OPS-32000-CN-P18-TB-RCM18X1 PBTNPN TRANSISTORNC2000 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
15OPS-32000-CP-P18-TB-RCM18X1 PBTPNP TRANSISTORNC2000 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
16OPS-3600-CP-P18-TB-RCM18X1 PBTPNP TRANSISTORNC600 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
17OPS-3600-ON-18-TB-RCM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO600 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
18OPS-3300-CN-18-TB-RCM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
19OPS-3300-CP-18-TB-RCM18X1 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
20OPS-3300-ON-18-TB-RCM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند