انتخاب کنید

سنسورهای القایی آنالوگ

#کد محصولنوع بدنهنوع خروجیفاصله نامیحالت نصب
1IPS-302-AV-12-PM12X1Ni PLATED Brass0-10V2 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-303-AV-14-PM14X1Ni PLATED Brass0-10V3 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-304-AV-12-PM12X1Ni PLATED Brass0-10V4 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-305-AI-18-PM18X1Ni PLATED Brass4-20mA5 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-305-AV-14-PM14X1Ni PLATED Brass0-10V5 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-305-AV-18-NM18X1Ni PLATED Brass10-0V5 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-305-AV-18-PM18X1Ni PLATED Brass0-10V5 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-305-AI-18-NM18X1Ni PLATED Brass20-4mA8 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-308-AI-22-PM22X1.5Ni PLATED Brass4-20mA8 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-308-AV-18-NM18X1Ni PLATED Brass10-0V8 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-308-AV-18-PM18X1Ni PLATED Brass0-10V8 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-308-AV-22-NM22X1.5Ni PLATED Brass10-0V8 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-308-AV-22-PM22X1.5Ni PLATED Brass0-10V8 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-310-AI-22-PM22X1.5Ni PLATED Brass4-20mA10 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-310-AI-30-NM30X1.5Ni PLATED Brass20-4mA10 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-310-AI-30-PM30X1.5Ni PLATED Brass4-20mA10 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-310-AV-22-NM22X1.5Ni PLATED Brass10-0V10 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-310-AV-22-PM22X1.5Ni PLATED Brass0-10V10 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-310-AV-30-NM30X1.5Ni PLATED Brass10-0V10 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-310-AV-30-PM30X1.5Ni PLATED Brass0-10V10 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند