انتخاب کنید

سنسورهای نوری رفلکتوری

#کد محصولنوع بدنهنوع طبقه خروجیعملکرد خروجیفاصله نامیمحدوده ولتاژ
1OPS-3150-CN-30-RRM30X1.5 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC150 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
2OPS-3150-CP-30-RRM30X1.5 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC150 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
3OPS-3150-ON-30-RRM30X1.5 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO150 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
4OPS-3150-OP-30-RRM30X1.5 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO150 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
5OPS-3400-CN-R50-RRREC. 50X75X30 PA or PPNPN TRANSISTORNC400 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
6OPS-3400-CP-R50-RRREC. 50X75X30 PA or PPPNP TRANSISTORNC400 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
7OPS-3400-ON-R50-RRREC. 50X75X30 PA or PPNPN TRANSISTORNO400 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
8OPS-3400-OP-R50-RRREC. 50X75X30 PA or PPPNP TRANSISTORNO400 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
9OPS-4400-CA-R50-RRREC. 50X75X30 PA or PPRELAYNC400 cm220VACمشاهدهدانلود PDF
10OPS-4400-OA-R50-RRREC. 50X75X30 PA or PPRELAYNO400 cm220VACمشاهدهدانلود PDF
11OPS-3150-CN-30-RR-S4M30X1.5 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC150 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
12OPS-3150-CP-30-RR-S4M30X1.5 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNC150 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
13OPS-3150-ON-30-RR-S4M30X1.5 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO150 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
14OPS-3150-OP-30-RR-S4M30X1.5 Ni PLATED BrassPNP TRANSISTORNO150 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
15OPS-3300-OP-R18-RRREC. 50X50X18 ABSPNP TRANSISTORNO300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
16OPS-3300-CP-R18-RRREC. 50X50X18 ABSPNP TRANSISTORNC300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
17OPS-3300-CN-R18-RRREC. 50X50X18 ABSNPN TRANSISTORNC300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
18OPS-3300-ON-R18-RRREC. 50X50X18 ABSNPN TRANSISTORNO300 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
19OPS-3200-CN-18-RRM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNC200 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF
20OPS-3200-ON-18-RRM18X1 Ni PLATED BrassNPN TRANSISTORNO200 cm10-30VDCمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند