نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP کابلی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-402-P-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-402-P-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-403-P-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-403-P-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-404-P-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNC+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-404-P-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNC+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-404-P-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-404-P-R12-VREC. 12X40X25 PA or PP4 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-405-P-14M14X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-405-P-14-VM14X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-405-P-18M18X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-405-P-18-VM18X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-405-P-R10REC. 10X50X25 PA or PP5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-405-P-R10-VREC. 10X50X25 PA or PP5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-408-P-18M18X1Ni PLATED Brass8 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-408-P-18-VM18X1Ni PLATED Brass8 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-408-P-22M22X1.5Ni PLATED Brass8 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-408-P-22-VM22X1.5Ni PLATED Brass8 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-410-P-22M22X1.5Ni PLATED Brass10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-410-P-22-VM22X1.5Ni PLATED Brass10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند