نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای نوری دوطرفه کابلی(فرستنده)

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامی
1OPS-2600-P18-TB-EMM18X1 PBT600 cmمشاهدهدانلود PDF
2OPS-2300-P18-TB-EMM18X1 PBT300 cmمشاهدهدانلود PDF
3OPS-21000-P18-TB-EMM18X1 PBT1000 cmمشاهدهدانلود PDF
4OPS-22000-P18-TB-EMM18X1 PBT2000 cmمشاهدهدانلود PDF
5OPS-2300-18-TB-EMM18X1 Ni PLATED Brass300 cmمشاهدهدانلود PDF
6OPS-2600-18-TB-EMM18X1 Ni PLATED Brass600 cmمشاهدهدانلود PDF
7OPS-21000-18-TB-EMM18X1 Ni PLATED Brass1000 cmمشاهدهدانلود PDF
8OPS-22000-18-TB-EMM18X1 Ni PLATED Brass2000 cmمشاهدهدانلود PDF
9OPS-2300-R18-TB-EMREC. 50X50X18 ABS300 cmمشاهدهدانلود PDF
10OPS-2600-R18-TB-EMREC. 50X50X18 ABS600 cmمشاهدهدانلود PDF
11OPS-21000-R18-TB-EMREC. 50X50X18 ABS1000 cmمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند