انتخاب کنید

سنسورهای مغناطیسی سه سیمه سوکتی

#کد محصولنوع بدنهنوع طبقه خروجیعملکرد خروجی
1MPS-310-CN-12-S4M12X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
2MPS-310-CN-18-S4M18X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
3MPS-310-CP-12-S4M12X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
4MPS-310-CP-18-S4M18X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
5MPS-310-ON-12-S4M12X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
6MPS-310-ON-18-S4M18X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
7MPS-310-OP-12-S4M12X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
8MPS-310-OP-18-S4M18X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند