نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای القایی دو سیمه AC

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-202-CA-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNC20-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-202-CA-12-VIM12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNC20-250VAC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-202-OA-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNO90-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-202-OA-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNO20-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-202-OA-12-VIM12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNO20-250VAC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-203-CA-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNC90-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-203-CA-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNC20-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-203-CA-14-VIM14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNC20-250VAC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-203-OA-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNO90-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-203-OA-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNO20-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-203-OA-14-VIM14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNO20-250VAC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-204-CA-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNC90-250VAC250 mAnon flush (unshielded) مشاهدهدانلود PDF
13IPS-204-CA-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNC20-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-204-CA-12-VIM12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNC20-250VAC450 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-204-CA-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmTHYRISTORNC90-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-204-CA-R12-VIREC. 12X40X25 PA or PP4 mmTHYRISTORNC20-250VAC450 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-204-OA-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNO90-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-204-OA-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNO20-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-204-OA-12-VIM12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNO20-250VAC450 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-204-OA-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmTHYRISTORNO90-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند