انتخاب کنید

سنسورهای مغناطیسی سه سیمه کابلی

#کد محصولنوع بدنهنوع طبقه خروجیعملکرد خروجی
1MPS-310-CN-12M12X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
2MPS-310-CN-18M18X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
3MPS-310-CN-R10REC. 10X17X40 PA or PPNPN REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
4MPS-310-CP-12M12X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
5MPS-310-CP-18M18X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
6MPS-310-CP-R10REC. 10X17X40 PA or PPPNP REED RELAY NCمشاهدهدانلود PDF
7MPS-310-ON-12M12X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
8MPS-310-ON-18M18X1Ni PLATED BrassNPN REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
9MPS-310-ON-R10REC. 10X17X40 PA or PPNPN REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
10MPS-310-OP-12M12X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
11MPS-310-OP-18M18X1Ni PLATED BrassPNP REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF
12MPS-310-OP-R10REC. 10X17X40 PA or PPPNP REED RELAY NOمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند