انتخاب کنید

سنسورهای القایی فشار بالا سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-302-CN-18-HP-S4M18Stainless steel 3042 mmNPN TRANSISTORNC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-302-CP-18-HP-S4M18Stainless steel 3042 mmPNP TRANSISTORNC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-302-ON-18-HP-S4M18Stainless steel 3042 mmNPN TRANSISTORNO10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-302-OP-18-HP-S4M18Stainless steel 3042 mmPNP TRANSISTORNO10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-202-OD-18-S4M18Stainless steel 3042 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-202-CD-18-S4M18Stainless steel 3042 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-202-NM-18-HP-S4M18Stainless steel 3042 mmNAMURNAMUR8.2VDCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند