نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای خازنی سه سیمه DC سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیحالت نصب
1CPS-310-CN-18-S4M18X1Ni PLATED brass10 mmNPN TRANSISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
2CPS-310-CN-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass10 mmNPN TRANSISTORNCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3CPS-310-CP-18-S4M18X1Ni PLATED brass10 mmPNP TRANSISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
4CPS-310-CP-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass10 mmPNP TRANSISTORNCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5CPS-310-ON-18-S4M18X1Ni PLATED brass10 mmNPN TRANSISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
6CPS-310-ON-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass10 mmNPN TRANSISTORNOflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7CPS-310-OP-18-S4M18X1Ni PLATED brass10 mmPNP TRANSISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
8CPS-310-OP-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass10 mmPNP TRANSISTORNOflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9CPS-320-CN-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass20 mmNPN TRANSISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10CPS-320-CP-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass20 mmPNP TRANSISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11CPS-320-ON-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass20 mmNPN TRANSISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12CPS-320-OP-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass20 mmPNP TRANSISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند