انتخاب کنید

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-402-P-12M12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-402-P-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-402-P-12-VM12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-402-P-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-403-P-14M14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-403-P-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-403-P-14-VM14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-403-P-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-404-P-12M12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNC+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-404-P-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNO+NCNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-404-P-12-VM12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNC+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-404-P-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-404-P-R12REC. 12X40X25 PA or PP4 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-404-P-R12-VREC. 12X40X25 PA or PP4 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-405-P-14M14X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-405-P-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-405-P-14-VM14X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-405-P-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-405-P-18M18X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-405-P-18-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند