انتخاب کنید

سنسورهای القایی آنالوگ کابلی

#کد محصولنوع بدنهنوع خروجیفاصله نامیحالت نصب
21IPS-315-AI-30-NM30X1.5Ni PLATED Brass20-4mA15 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
22IPS-315-AI-30-PM30X1.5Ni PLATED Brass4-20mA15 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
23IPS-315-AI-34-NM34X1.5Ni PLATED Brass20-4mA15 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
24IPS-315-AI-34-PM34X1.5Ni PLATED Brass4-20mA15 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
25IPS-315-AV-30-NM30X1.5Ni PLATED Brass10-0V15 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
26IPS-315-AV-30-PM30X1.5Ni PLATED Brass0-10V15 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
27IPS-315-AV-34-NM34X1.5Ni PLATED Brass10-0V15 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
28IPS-315-AV-34-PM34X1.5Ni PLATED Brass0-10V15 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
29IPS-320-AI-34-NM34X1.5Ni PLATED Brass20-4mA20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
30IPS-320-AI-34-PM34X1.5Ni PLATED Brass4-20mA20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
31IPS-320-AV-34-NM34X1.5Ni PLATED Brass10-0V20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
32IPS-320-AV-34-PM34X1.5Ni PLATED Brass0-10V20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
33IPS-308-AI-18-PM18X1Ni PLATED Brass4-20mA8 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
34IPS-308-AI-18-NM18X1Ni PLATED Brass20-4mA8 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
35IPS-308-AI-22-NM22X1.5Ni PLATED Brass20-4mA8 mmflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
36IPS-310-AI-22-NM22X1.5Ni PLATED Brass20-4mA10 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
37IPS-320-AV-R40-NREC. 40X40X113 PA or PP10-0V20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
38IPS-320-AV-R40-PREC. 40X40X113 PA or PP0-10V20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
39IPS-320-AI-R40-NREC. 40X40X113 PA or PP20-4mA20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
40IPS-320-AI-R40-PREC. 40X40X113 PA or PP4-20mA20 mmnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند